Zorgaanvraag

Om in aanmerking te komen voor thuiszorg zijn er twee opties:

Huishoudelijke verzorging:
Heeft u een handicap, ziekte of andere beperking waardoor u niet langer in staat bent om uw huishouden te doen? Dan kunt u ondersteuning aanvragen bij de gemeente via het Wmo loket. U ontvangt dan een zogenaamde Wmo indicatie. Samen met u zal de gemeente kijken naar de beschikbare opties. Hierbij kunt u kiezen uit een zorgorganisatie die een contract hebben met de betreffende gemeente (gecontracteerde zorg), behalve in de gemeente Roosendaal.

Het is ook mogelijk om een persoonsgebonden budget te krijgen (PGB) waarmee je zelf op zoek kunt naar organisaties, instellingen of andere personen die je een dienst kunt nemen voor hulp in de huishouding. Naast hulp in het huishouden kun je ook in aanmerking komen voor andere hulp en voorzieningen, zoals aanpassingen in de woning, een rolstoel en maaltijdverzorging. Lees hier meer over het aanvragen van een PGB.

Verzorging & verpleging:
Heeft u behoefte aan andere zorg, zoals persoonlijke verzorging en verpleging? Deze zorg valt onder de wijkverpleging. Voor verpleging en verzorging heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. Indien nodig zal de huisarts contact opnemen met de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige regelt uw indicatie en bepaalt samen met u en uw (eventuele) mantelzorger hoeveel en welke zorg u nodig heeft.

Komt u na ontslag uit het ziekenhuis weer naar huis en heeft u aanvullende zorg thuis nodig? Dan zal de transferverpleegkundige van het ziekenhuis contact opnemen met Thuiszorg DAT. Vervolgens zal de wijkverpleegkundige contact met u opnemen voor het stellen van de indicatie.