Wet langdurige zorg (Wlz)

Thuiszorg DAT is een kleinschalig thuiszorgorganisatie. De medewerkers zijn betrokken bij hun werkzaamheden. Het leveren van kwaliteit is voor ons belangrijk. 

Voor wie is de Wet langdurige zorg (Wlz)?
De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Heeft u dit nodig? Dan kunt u deze zorg thuis krijgen. Of u kunt in een instelling gaan wonen, zoals een verpleeghuis. Voor zorg vanuit de Wlz gelden een aantal voorwaarden. Wilt u weten of u aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u via de Wlz check zien of u hier aan voldoet: https://www.ciz.nl/wet-langdurige-zorg/wlz-check

Heeft u een Wlz indicatie?
Als u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie heeft wordt de zorg vergoed door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor meer informatie en het berekenen van uw eigen bijdrage kunt u kijken de website van het CAK.

Eigen bijdrage
Goed om te weten: een deel van de zorg vanuit de Wlz moet u zelf betalen. Dit deel heet de ‘eigen bijdrage’. U betaalt dit deel niet aan ons, maar aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van het bedrag. Op de website van het CAK vindt u een rekenhulp. Hiermee kunt u uitrekenen hoeveel u ongeveer zelf moet betalen.