Verzorging en verpleging

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis om te inventariseren welke hulp nodig is. Dit kan zijn verzorging, verpleging, begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden. De wijkverpleegkundige stelt een indicatie op, wat de basis is voor de verdere hulp door ons team.

Verzorging en verpleging; altijd bij u in de buurt
Heeft u hulp nodig bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of toedienen van injecties?  Thuiszorg DAT kan u daarbij helpen. Onze teams hebben kennis van ziektes en ervaring met het verzorgen van wonden, ze weten veel over dementie, zorg in de laatste levensfase en alles wat daarbij komt kijken. Er is altijd een wijkteam bij u in de buurt. Binnen de teams van de verzorging en verpleeging kennen we naast de (wijk)verpleegkundigen ook verzorgenden. Als cliënt heeft u altijd een vast aanspreekpunt binnen het team.

Persoonlijke zorg door wijkteams
Ook bij u in de buurt werkt DAT Thuiszorg met kleine, wijkteams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de verzorging en verpleging van cliënten in een vaste wijk. Hierdoor kent u onze zorgverleners beter en wij u. Bovendien krijgt u minder verschillende verzorgenden en wijkverpleegkundigen over de vloer.

Om te bepalen welke zorg bij u past komt er een wijkverpleegkundige bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. De wijkverpleegkundige bespreekt samen met u waar u hulp nodig bij heeft en legt de afspraken vast in een zorgplan. U kunt deze digitaal via Caren inzien en nalezen. Als u wenst adviseert de verpleegkundige u bij het leren omgaan met een beperking. Ook helpt ze u bij de consequenties die ouderdom, ziekte en handicap met zich meebrengen in de toekomst. Wilt u advies over medicijngebruik, hulpmiddelen of woningaanpassingen? Leg het eens voor aan uw wijkverpleegkundige.

    Moet ik zelf mij indicatie aanvragen?
    Nee! De wijkverpleegkundige regelt uw indicatie en bepaalt samen met u en uw mantelzorger hoeveel en welke zorg u nodig heeft.

    Kosten
    Om in aanmerking te komen voor verzorging en/of verpleging thuis, heeft u een indicatie nodig van onze wijkverpleegkundige. Zij informeert u binnen welke wetgeving uw zorg valt of in de toekomst gaat vallen. Valt de indicatie binnen de Zorgverzekeringswet dan worden de kosten voor verpleging en/of verzorging vergoed vanuit uw basisverzekering. Er geldt dan geen eigen risico of eigen bijdrage. Heeft u zorg nodig die binnen de Wet langdurige zorg valt (chronische zorg) dan betaalt u over de geleverde zorg een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.