Vergoedingen & bijdrages

 
WMO

Hoeveel eigen bijdrage betaal ik?
Voor de huishoudelijke verzorging (hulp en ondersteuning vanuit de Wmo) betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Leeftijd: alleen personen van 18 jaar of ouder betalen een eigen bijdrage
  • Het aantal personen binnen het huishouden
  • Het verzamelinkomen van u en uw partner
  • De hoeveelheid en soort zorg en hulp die u nodig heeft
  • De gemeente waar u woont

Op de website van het CAK kunt u zelf uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de thuiszorg die u ontvangt. Het CAK berekent hoeveel u per 4 weken moet bijdragen aan de ondersteuning. Dat gebeurt op basis van de gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishouden. Zijn de kosten van de zorg of hulp lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u minder. Want u betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage. Ook mag uw eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning nooit hoger zijn dan de kostprijs die de gemeente betaalt.

Vergoeding eigen bijdrage via zorgverzekering
Bij sommige zorgverzekeraars is het mogelijk je aanvullend te verzekeren voor de eigen bijdrage thuiszorg. In sommige situaties is het niet nodig om een eigen bijdrage te betalen. Dat geldt bijvoorbeeld als je al een eigen bijdrage betaalt voor zorg met verblijf in een instelling. Een andere mogelijkheid voor vrijstelling is als de hardheidsclausule van toepassing is of als je verblijft in een instelling voor maatschappelijke vrouwenopvang.

Wijkverpleging

Per 1 januari 2015 is verpleging en verzorging thuis onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft.