Samenwerking

Thuiszorg DAT participeert actief in diverse ketens in de regio’s waarin wij werkzaam zijn. Voor de regio West-Brabant is dit de keten Netwerk Palliatieve Zorg

Voor meer informatie over deze zorgketen kunt u terecht op:

Netwerk Palliatieve Zorg