Ondersteunende begeleiding

Bij ondersteunende begeleiding van DAT gaan we systeemgericht te werk. Dat wil zeggen dat we de persoon en zijn (directe) omgeving betrekken bij de begeleiding. Daarnaast staat niet de beperking centraal, maar kijken we juist ook naar de mogelijkheden die men heeft ondanks de beperking.

Door samenloop van omstandigheden kunnen mensen (het gevoel hebben) de controle over hun leven en/of hun gezin kwijt te raken. Wanneer de juiste zorg en begeleiding ontbreken, ontstaan er meestal problemen op verschillende gebieden. Vaak zijn er wel mensen in de omgeving die kunnen helpen of tijdelijk  kunnen bijspringen. Soms is dit echter niet voldoende, of kunnen mensen geen beroep doen op hun sociale netwerk. Het team Ondersteunende begeleiding van Thuiszorg DAT kan deze hulp dan bieden. Deze hulp kan tijdelijk zijn zodat mensen weer op eigen kracht verder kunnen, maar het kan ook voorkomen dat mensen langere tijd hulp nodig hebben.

De volgende activiteiten vallen onder de ondersteunende begeleiding van DAT:

 • begeleiden en ondersteuning bieden aan personen met dementie en hun omgeving;
 • leren omgaan met een handicap of beperking;
 • (weer) opbouwen van sociale contacten;
 • draaiend houden van het gezin;
 • aanbrengen en instant houden van een dagstructuur;
 • stimuleren/op orde brengen en houden van de administratie / financiën;
 • stimuleren/oppakken van een dag- of vrijetijdsbesteding (hobby, werk);
 • zorgen voor  gezondheid en zelfzorg;
 • opbouwen van een gezond dag- en nachtritme;
 • aanpakken van (tijdelijke) onmogelijkheden die men en/of de omgeving ondervindt. (bv bij personen met verzamelzucht)
 • indien nodig de klant ondersteunen in de gespreksvoering met andere disciplines

Het ondersteunende begeleidingsteam van DAT bestaat uit een diversiteit van zorgverleners. De coördinatoren van het team thuisbegeleiding  zijn gespecialiseerd op het gebied van psychische en psychosociale zorg, maar ook de diensten van de huishoudelijk medewerker, de helpende niveau 2 en de verzorgende kan ingezet worden, dit biedt de mogelijkheid om een breed arrangement aan te bieden. Het team wordt ieder jaar bijgeschoold op verschillende problematiek, daarnaast is  intervisie  een maandelijks onderdeel van het werkoverleg.

Werkgebied
Wij bieden ondersteunende begeleiding aan klanten (en hun gezin) die woonachtig zijn in de Brabantse wal en Nissewaard.

Wat zijn de kosten?

Voor ondersteunende begeleiding heeft u een Wmo-indicatie of Wlz-indicatie nodig. De kosten voor deze begeleiding worden dan grotendeels vergoed. Een klein deel betaalt u zelf via een eigen bijdrage.

Aanvragen
U kunt ondersteunende begeleiding aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Voor gezinnen met kinderen kan dit bij een aantal gemeenten ook worden aangevraagd via het Centrum voor Jeugd en Gezin.