Kwaliteit

De Algemene Thuiszorg heeft een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Bij problemen of vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Kwaliteitseisen
Wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van NEN-EN-ISO 9001:2000

PREM-meting
Zorguitkomsten en kwaliteitsindicatoren

Zorguitkomsten staan de laatste jaren steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Binnen diverse sectoren werken organisaties samen om de kwaliteit van geleverde zorg meetbaar en transparant te maken met behulp van kwaliteitsindicatoren. Met behulp van zorginhoudelijke indicatoren wordt de kwaliteit van zorginhoudelijke aspecten gemeten. Daarnaast is het belangrijk om de ervaringen van cliënten inzichtelijk te maken. Ervaringen van cliënten worden inzichtelijk gemaakt met behulp van cliëntgebonden indicatoren.

Ervaringen van cliënten
De CQ-Index is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Dankzij de systematisch toepassing van deze algemene meetstandaard, worden ervaringen met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om prestaties van verschillende zorgaanbieders met elkaar te vergelijken.

Meerwaarde
Kwaliteitsindicatoren leveren relevante informatie op voor verschillende partijen. Voor zorgaanbieders levert de informatie aanknopingspunten op om de kwaliteit van dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Daarnaast hebben zorgaanbieders de informatie nodig ter verantwoording aan partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), zorgverzekeraars, gemeentes en uw certificerende instantie. Voor de IGZ levert het meten van kwaliteitsindicatoren toezichtinformatie op en voor zorgkantoren en zorgverzekeraars inkoopinformatie. Ten slotte kunnen cliënten de informatie gebruiken om een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder.

Cliënttevredenheid
Onze dienstverlening wordt door onze cliënten erg gewaardeerd. Dat blijkt uit een eigen meting die we uitvoeren om te kijken of onze kernwaarden ook uitgedragen worden bij de cliënt thuis. Zo ook uit de waardering op Zorgkaart Nederland.

In 2023 is er door Triqs (onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau) het PREM wijkverpleging uitgevoerd.
Onze organisatie is aangesloten bij de brancheorganisatie van zorgondernemers Zorg Thuis.

Functie niveau Aantal mensen Aantal FTE’s
Niveau 1
Niveau 2 9 5,49
Niveau 3 24 14,64
Niveau 4 12 7,32
Niveau 5 3 1,83
Leerling niveau 3
Leerling niveau 4 2 1