Kwaliteit

 

De Algemene Thuiszorg heeft een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Bij problemen of vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van:

  • Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)
  • NEN-EN-ISO 9001:2000
  • BTN-Norm

Algemene voorwaarden

Wij leveren zorg volgens de algemene voorwaarden van Actiz en Zorgthuisnl. Deze voorwaarden kunt u hieronder nalezen.

Algemene voorwaarden

CQI-meting

Zorguitkomsten en kwaliteitsindicatoren
Zorguitkomsten staan de laatste jaren steeds meer in het middelpunt van de belangstelling. Binnen diverse sectoren werken organisaties samen om de kwaliteit van geleverde zorg meetbaar en transparant te maken met behulp van kwaliteitsindicatoren. Met behulp van zorginhoudelijke indicatoren wordt de kwaliteit van zorginhoudelijke aspecten gemeten. Daarnaast is het belangrijk om de ervaringen van cliënten inzichtelijk te maken. Ervaringen van cliënten worden inzichtelijk gemaakt met behulp van cliëntgebonden indicatoren.

Ervaringen van cliënten
De CQ-Index is een gestandaardiseerde methodiek om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren. Dankzij de systematisch toepassing van deze algemene meetstandaard, worden ervaringen met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier gemeten en openbaar gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om prestaties van verschillende zorgaanbieders met elkaar te vergelijken.

Meerwaarde
Kwaliteitsindicatoren leveren relevante informatie op voor verschillende partijen. Voor zorgaanbieders levert de informatie aanknopingspunten op om de kwaliteit van dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Daarnaast hebben zorgaanbieders de informatie nodig ter verantwoording aan partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), zorgverzekeraars, gemeentes en uw certificerende instantie. Voor de IGZ levert het meten van kwaliteitsindicatoren toezichtinformatie op en voor zorgkantoren en zorgverzekeraars inkoopinformatie. Ten slotte kunnen cliënten de informatie gebruiken om een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder.

Verplichte CQI-meting
Wij zijn als zorgaanbieder verplicht om periodiek een CQI-meting uit te laten voeren door een geaccrediteerd meetbureau. Dit gebeurt 1x per 2 jaar.  De laatste meting heeft plaats gevonden in januari 2017. Uit deze meting blijkt dat cliënten Thuiszorg DAT waarderen met een gemiddelde totaalscore van 8,35!

Aan cliënten is gevraagd om op een schaal van 0 tot en met 10 aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat zij de zorginstelling aanbevelen bij vrienden en familie. Het gemiddelde rapportcijfer op de aanbevelingsvraag is een 8,73.

 

Personeelsamenstelling

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden zorgorganisaties gevraagd gegevens te publiceren over de personeelssamenstelling. Binnen Thuiszorg DAT wordt een kader voor de gewenste personeelssamenstelling gemoderniseerd en geactualiseerd. Basis daarvoor bij de verpleeghuiszorg is (onder andere) het Kwaliteitskader.

Hieronder de personeelssamenstelling.

Waardeketen wijkverpleging    
     
Functieniveau Aantal mensen Aantal FTE’s
Niveau 1    
Niveau 2 9 5,49
Niveau 3 24 14,64
Niveau 4 12 7,32
Niveau 5 3 1,83
Leerling niveau 3    
Leerling niveau 4 2 1

Wij zijn lid van: