Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.

Verscherping van de maatregelen (21-01-2021)

Gistermiddag zijn er tijdens een nieuwe persconferentie verscherpte maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen komen bovenop de geldende lockdown. De maatregelen kunt u terugvinden in onderstaand overzicht van de Rijksoverheid.

Het doel is om het huidige besmettingsniveau te verlagen, verspreiding van de huidige en nieuwe varianten van het virus te vertragen en ervoor te zorgen dat de nieuwe varianten zo min mogelijk ons land binnen komen.

Specifiek voor de zorg betekenen de maatregelen het volgende:

 • Zorgverleners vallen niet onder de 1 externe bezoeker.
 • Naar alle waarschijnlijkheid zal er een avondklok ingesteld worden tussen 20.30 uur en 4.30 uur. Deze avondklok zal geen consequenties hebben voor onze continuïteit van zorg. Voor de huishoudelijke zorg geldt namelijk dat deze zorg nooit wordt uitgevoerd gedurende de tijd dat er een avondklok zal zijn. Voor de verzorging & verpleging geldt dat deze zorgmedewerkers uitgezonderd worden vanwege hun werkzaamheden. Vanwege deze uitzondering dienen zij wel in het bezit te zijn van een werkgeversverklaring. Deze hebben wij inmiddels aan de medewerkers verstrekt voor wie deze uitzondering van toepassing is.
 • Indien u gebruik maakt van mantelzorg, kan dit ook tijdens de mogelijke avondklok blijven doorgaan. Degene van wie u mantelzorg ontvangt, dient wel het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich te hebben. Wanneer de avondklok definitief wordt ingevoerd, is dit formulier te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Bovenstaande maatregelen gelden tenminste tot en met 9 februari 2021.

 

Update maatregelen (15-12-2020)

Gisteravond was er weer een persconferentie. Helaas gaat Nederland (wederom) in een harde lockdown t/m 19 januari 2021. De maatregelen die daarbij horen staan overzichtelijk in onderstaand schema van de Rijksoverheid. Betreffende de zorg zijn er geen nieuwe maatregelen. De maatregelen die afgelopen weken golden, zijn ook de komende weken nog steeds van kracht. 

 

Update maatregelen (26-11-2020)

De laatste tijd zijn er weinig wijzigingen geweest in de maatregelen rondom corona. Nederland zit nog steeds in een gedeeltelijke lockdown. Op 8 december staat de volgende persconferentie gepland en beslist het kabinet of de maatregelen kunnen worden aangepast. 

Aanpassing testbeleid
Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters.

Betreffende de zorg zijn er geen nieuwe maatregelen.

Update maatregelen (15-10-2020)

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober gaat Nederland in een gedeeltelijke lockdown. Hieronder kunt u zien welke maatregelen daarbij horen en wat dit voor u betekent..

Betreffende de zorg zijn er geen nieuwe maatregelen.

Update maatregelen (1-10-2020)

De maatregelen rondom het coronavirus zijn na de persconferentie van afgelopen maandag weer verder aangescherpt. Voor ons als organisatie betekent dit ook dat we helaas genoodzaakt zijn verdergaande maatregelen te nemen. 

Op al onze kantoren werken we met een minimale bezetting. Alle andere collega’s werken zoveel mogelijk vanuit huis. Uiteraard zijn we telefonisch gewoon bereikbaar. Houd er echter rekening mee dat het wat langer kan duren voordat u iemand aan de lijn krijgt.

Hieronder vindt u een overzicht met alle geldende maatregelen zoals die zijn vastgesteld door het RIVM.

Maatregelen in beeld (19-5-2020)

Op 19 mei was er opnieuw een persconferentie van premier Rutte rondom het coronavirus. Hieronder vindt u de maatregelen die toen zijn besproken, overzichtelijk bij elkaar.

Versoepeling maatregelen (6-5-2020)

Op 6 mei was er opnieuw een persconferentie van premier Rutte rondom het coronavirus. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen sinds maart goede resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. Hierdoor is een versoepeling van de maatregelen mogelijk. Deze staan schematisch weergegeven in onderstaande factsheet.

Update maatregelen (21-04-2020)

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag heeft aangekondigd, heeft de Rijksoverheid een factsheet gemaakt waarin deze overzichtelijk staan weergegeven. De factsheet vindt u hieronder:

Nieuwe maatregelen kabinet (23-03-2020)

Gisteren heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. 

Nieuwe maatregelen (16-3-2020)

 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Voor ons als organisatie betekent dat ook dat we genoodzaakt zijn verdergaande maatregelen te nemen. Hieronder leest u wat deze inhouden.

 

 • Het hoofdkantoor in Roosendaal draait met een minimale bezetting. Alle andere collega’s werken zoveel mogelijk vanuit huis. Uiteraard zijn we telefonisch gewoon bereikbaar.
 • Alle overige locaties worden per direct niet meer bemand.
 • Indien u onder de kwetsbare doelgroep valt en uw vaste medewerker hoest of verkoudheidsklachten heeft, zal er telefonisch contact met u opgenomen worden met de vraag of u zorg wenst te ontvangen van deze medewerker. Indien u geen zorg wenst, dan komt de zorg te vervallen totdat de medewerker weer klachtenvrij is.
 • Indien u om wat voor reden dan ook geen zorg wenst te ontvangen, vragen wij u dit telefonisch door te geven aan onze planners op kantoor en niet aan de medewerker. Op deze manier wordt alle informatie centraal verzameld en kunnen onze medewerkers indien nodig ingezet worden bij andere klanten.
 • Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het RIVM

Coronavirus in Nederland (12-3-2020)

 

Het coronavirus heeft inmiddels Nederland bereikt. Wij willen u graag hierover informeren. Als organisatie volgen wij tot nader order onderstaande richtlijnen en houden de informatie van het RIVM nauwlettend in de gaten.

Sinds 27 februari is het coronavirus (COVID-19) ook in Nederland vastgesteld. Het coronavirus lijkt qua symptomen het meest op een verkoudheidsvirus. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten, denk aan hoesten of kortademigheid.

Wat kunt u doen om besmetting/verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
Volgens de RIVM hoeven we niet voorzichtiger te zijn dan voor een gewone griep. Net zoals bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig met zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruiken weg;
 • Houd in het openbaar minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen;
 • Schud geen handen;
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft;
 • Vermijd sociale drukte, zoals grote evenementen, bijeenkomsten en uitgaansleven en vermijd daarnaast ook zoveel mogelijk sociale contacten in thuissituaties, zoals verjaardagen en feestjes.

De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus wordt door het RIVM ingeschat op 7 dagen, maximaal 14 dagen. Deze incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Deze varieert van 2 tot 12 dagen, voor de zekerheid gaat het RIVM uit van 14 dagen. Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Belangrijk om te weten: Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen.

Alle huisartsen zijn geïnformeerd door het RIVM en de GGD over de maatregelen die bij een besmetting genomen moeten worden om verspreiding te voorkomen.

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd tijdelijk van werk of school worden geweerd?
Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Het RIVM handhaaft dan ook haar richtlijnen t.a.v. mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd. Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Wij roepen klanten of medewerkers die zijn teruggekeerd uit één van de risicogebieden op om extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus. Neem bij twijfel altijd contact op met de GGD West-Brabant (telefoon 085 078 56 17).

Actuele informatie
Wilt u meer weten over het virus zelf of hoe u met het virus omgaat? Op de website van het RIVM vind je de meest actuele informatie en veel gestelde vragen over het coronavirus. U kunt ook terecht op de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De situatie wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door GGD West-Brabant. Ook hier vindt u de laatste informatie over het coronavirus.