Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.

Nieuwe maatregelen per 6 november 2021

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Het kabinet neemt daarom extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Daarbij wil het kabinet de samenleving zo veel mogelijk en zo veilig mogelijk open houden. Per 6 november is op meer plekken een coronatoegangsbewijs nodig en mondkapje verplicht. De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.

Hieronder een overzicht van de geldende maatregelen per 6 november 2021.

Update: Snelle toename besmettingen dwingt tot maatregelen in de zomer (10-07-2021)

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Zo’n grote groep besmettelijke mensen kan een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Onder deze laatste groep blijkt de deltavariant tot meer ziektegevallen te leiden dan gedacht. Daarnaast zijn ook bij mensen die al volledig zijn gevaccineerd of recentelijk een coronabesmetting hebben doorgemaakt, besmettingen met deze variant vastgesteld.

Het kabinet heeft daarom besloten dat er extra maatregelen voor de zomer nodig zijn. Deze maatregelen zullen gelden vanaf 10 juli en kunt u hieronder terugvinden.

Update maatregelen: 3e stap openingsplan gezet (31-05-2021)

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer bezoekers.

Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. We werken thuis als dit kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan kan er snel steeds meer. Hieronder leest u welke versoepelingen bij stap 3 horen.

Update maatregelen: 2e stap openingsplan gezet (20-05-2021)

Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona is verder gedaald. Dat betekent dat de tweede stap in het openingsplan definitief op 19 mei wordt gezet. Hieronder vindt u een overzicht wat de maatregelen per 19 mei zullen zijn (standaard en in simpele taal) en het openingsplan met daarin de planning voor de verdere stappen.

Update maatregelen: geen ruimte voor versoepelingen (23-3-2021)

Naar aanleiding van de laatste persconferentie is er een update in de maatregelen tegen de bestrijding  van het corona-virus die zullen gelden vanaf 31 maart tot en met minstens 20 april 2021. Er zullen geen wijzigingen plaatsvinden in de geldende maatregelen binnen zorg. De maatregelen die eerder zijn opgesomd onder het kopje 21-1-2021 blijven tot nader bericht van kracht.

De besmettingscijfers gaan nog steeds niet de goede kant op en het aantal ziekenhuisopnames en coronapatiënten op de intensive care (ic) blijft helaas toenemen. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Hieronder in het kort de maatregelen:

 • Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 20 april

Op 13 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. Als de cijfers eerder een positief beeld laten zien, dan kan een maatregel ook eerder worden aangepast. Als de cijfers tegenvallen, kan een maatregel eerder worden aangescherpt.

 • Het reisadvies wordt verlengd tot en met 15 mei

Dit betekent: blijf in Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Dit geldt dus ook voor de meivakantie. 

 • Avondklok

Het blijft steeds langer licht. Daarom gaat vanaf woensdag 31 maart de avondklok een uur later in. Dit betekent dat vanaf dat moment iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, mogen dan open zijn tot 21.45 uur. Dit geldt voor bijvoorbeeld supermarkten en afhaallocaties van eet- en drinkgelegenheden.

 • Zelftesten 

De verwachting is dat er vanaf midden april corona-zelftesten beschikbaar zijn. In het onderwijs kan daarmee risicogericht en preventief getest worden.

Hieronder vind u een samenvatting in beeld van de coronaregels. 

Update maatregelen: lockdown verlengd (3-2-2021)

Allereerst willen we u informeren over het feit dat de persconferentie van gisteravond geen gevolgen heeft voor de geldende maatregelen binnen de zorg. De maatregelen die eerder zijn opgesomd onder het kopje 21-1-2021 blijven tot nader bericht van kracht. Toch willen we u ook via onze website op de hoogte houden van de algemeen geldende maatregelen. Meer informatie leest u hieronder.

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel.

Hieronder staan de maatregelen overzichtelijk weergegeven. Deze maatregelen gelden tijdens de huidige lockdown die tot minstens 2 maart 2021 zal duren.

 

Elke twee weken, of vaker indien nodig, kijkt het kabinet naar de ernst van de situatie in de verschillende regio’s. Dat noemen ze het risiconiveau. Hier horen maatregelen bij. De maatregelen horende bij een bepaald risiconiveau kunt u terugvinden in onderstaande routekaart. Het kabinet zal deze routekaart gebruiken bij de toekomstige besluitvorming over versoepelen of aanscherpen van maatregelen. Het laat overzichtelijk zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of minder besmettingen zijn.

Belangrijk is daarbij is dat het versoepelen van maatregelen stapsgewijs en behoedzaam verloopt, terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen snel moet gaan. De inhoud van de routekaart zal regelmatig moeten worden aangepast aan de meest recente kennis over het virus en het effect van maatregelen. 

Om het risiconiveau per regio te bepalen, wordt er gekeken naar het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer bepaalt het risiconiveau. Als bijvoorbeeld in een regio het aantal positieve testen ernstig is en het aantal ziekenhuisopnames zorgelijk, dan geldt het risiconiveau ‘Ernstig’.

Verscherping van de maatregelen (21-01-2021)

Gistermiddag zijn er tijdens een nieuwe persconferentie verscherpte maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen komen bovenop de geldende lockdown. De maatregelen kunt u terugvinden in onderstaand overzicht van de Rijksoverheid.

Het doel is om het huidige besmettingsniveau te verlagen, verspreiding van de huidige en nieuwe varianten van het virus te vertragen en ervoor te zorgen dat de nieuwe varianten zo min mogelijk ons land binnen komen.

Specifiek voor de zorg betekenen de maatregelen het volgende:

 • Zorgverleners vallen niet onder de 1 externe bezoeker.
 • Er wordt een avondklok ingesteld worden tussen 21.00 uur en 4.30 uur. Deze avondklok zal geen consequenties hebben voor onze continuïteit van zorg. Voor de huishoudelijke zorg geldt namelijk dat deze zorg nooit wordt uitgevoerd gedurende de tijd dat er een avondklok zal zijn. Voor de verzorging & verpleging geldt dat deze zorgmedewerkers uitgezonderd worden vanwege hun werkzaamheden. Vanwege deze uitzondering dienen zij wel in het bezit te zijn van een werkgeversverklaring. Deze hebben wij inmiddels aan de medewerkers verstrekt voor wie deze uitzondering van toepassing is.
 • Indien u gebruik maakt van mantelzorg, kan dit ook tijdens de mogelijke avondklok blijven doorgaan. Degene van wie u mantelzorg ontvangt, dient wel het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich te hebben. Wanneer de avondklok definitief wordt ingevoerd, is dit formulier te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Bovenstaande maatregelen gelden tenminste tot en met 9 februari 2021.

 

Update maatregelen (15-12-2020)

Gisteravond was er weer een persconferentie. Helaas gaat Nederland (wederom) in een harde lockdown t/m 19 januari 2021. De maatregelen die daarbij horen staan overzichtelijk in onderstaand schema van de Rijksoverheid. Betreffende de zorg zijn er geen nieuwe maatregelen. De maatregelen die afgelopen weken golden, zijn ook de komende weken nog steeds van kracht. 

 

Update maatregelen (26-11-2020)

De laatste tijd zijn er weinig wijzigingen geweest in de maatregelen rondom corona. Nederland zit nog steeds in een gedeeltelijke lockdown. Op 8 december staat de volgende persconferentie gepland en beslist het kabinet of de maatregelen kunnen worden aangepast. 

Aanpassing testbeleid
Vanaf 1 december kan iemand ook getest worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dus als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters.

Betreffende de zorg zijn er geen nieuwe maatregelen.

Update maatregelen (15-10-2020)

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober gaat Nederland in een gedeeltelijke lockdown. Hieronder kunt u zien welke maatregelen daarbij horen en wat dit voor u betekent..

Betreffende de zorg zijn er geen nieuwe maatregelen.

Update maatregelen (1-10-2020)

De maatregelen rondom het coronavirus zijn na de persconferentie van afgelopen maandag weer verder aangescherpt. Voor ons als organisatie betekent dit ook dat we helaas genoodzaakt zijn verdergaande maatregelen te nemen. 

Op al onze kantoren werken we met een minimale bezetting. Alle andere collega’s werken zoveel mogelijk vanuit huis. Uiteraard zijn we telefonisch gewoon bereikbaar. Houd er echter rekening mee dat het wat langer kan duren voordat u iemand aan de lijn krijgt.

Hieronder vindt u een overzicht met alle geldende maatregelen zoals die zijn vastgesteld door het RIVM.

Maatregelen in beeld (19-5-2020)

Op 19 mei was er opnieuw een persconferentie van premier Rutte rondom het coronavirus. Hieronder vindt u de maatregelen die toen zijn besproken, overzichtelijk bij elkaar.

Versoepeling maatregelen (6-5-2020)

Op 6 mei was er opnieuw een persconferentie van premier Rutte rondom het coronavirus. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen sinds maart goede resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. Hierdoor is een versoepeling van de maatregelen mogelijk. Deze staan schematisch weergegeven in onderstaande factsheet.

Update maatregelen (21-04-2020)

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die het kabinet afgelopen dinsdag heeft aangekondigd, heeft de Rijksoverheid een factsheet gemaakt waarin deze overzichtelijk staan weergegeven. De factsheet vindt u hieronder:

Nieuwe maatregelen kabinet (23-03-2020)

Gisteren heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. 

Nieuwe maatregelen (16-3-2020)

 

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Voor ons als organisatie betekent dat ook dat we genoodzaakt zijn verdergaande maatregelen te nemen. Hieronder leest u wat deze inhouden.

 

 • Het hoofdkantoor in Roosendaal draait met een minimale bezetting. Alle andere collega’s werken zoveel mogelijk vanuit huis. Uiteraard zijn we telefonisch gewoon bereikbaar.
 • Alle overige locaties worden per direct niet meer bemand.
 • Indien u onder de kwetsbare doelgroep valt en uw vaste medewerker hoest of verkoudheidsklachten heeft, zal er telefonisch contact met u opgenomen worden met de vraag of u zorg wenst te ontvangen van deze medewerker. Indien u geen zorg wenst, dan komt de zorg te vervallen totdat de medewerker weer klachtenvrij is.
 • Indien u om wat voor reden dan ook geen zorg wenst te ontvangen, vragen wij u dit telefonisch door te geven aan onze planners op kantoor en niet aan de medewerker. Op deze manier wordt alle informatie centraal verzameld en kunnen onze medewerkers indien nodig ingezet worden bij andere klanten.
 • Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het RIVM

Coronavirus in Nederland (12-3-2020)

 

Het coronavirus heeft inmiddels Nederland bereikt. Wij willen u graag hierover informeren. Als organisatie volgen wij tot nader order onderstaande richtlijnen en houden de informatie van het RIVM nauwlettend in de gaten.

Sinds 27 februari is het coronavirus (COVID-19) ook in Nederland vastgesteld. Het coronavirus lijkt qua symptomen het meest op een verkoudheidsvirus. Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten, denk aan hoesten of kortademigheid.

Wat kunt u doen om besmetting/verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
Volgens de RIVM hoeven we niet voorzichtiger te zijn dan voor een gewone griep. Net zoals bij alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken zijn de belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig met zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruiken weg;
 • Houd in het openbaar minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen;
 • Schud geen handen;
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft;
 • Vermijd sociale drukte, zoals grote evenementen, bijeenkomsten en uitgaansleven en vermijd daarnaast ook zoveel mogelijk sociale contacten in thuissituaties, zoals verjaardagen en feestjes.

De gemiddelde incubatietijd van het coronavirus wordt door het RIVM ingeschat op 7 dagen, maximaal 14 dagen. Deze incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. Deze varieert van 2 tot 12 dagen, voor de zekerheid gaat het RIVM uit van 14 dagen. Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Belangrijk om te weten: Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus tijdens de incubatietijd, dus voordat er klachten ontstaan, een zeer kleine rol te spelen.

Alle huisartsen zijn geïnformeerd door het RIVM en de GGD over de maatregelen die bij een besmetting genomen moeten worden om verspreiding te voorkomen.

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd tijdelijk van werk of school worden geweerd?
Wel is bekend dat hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Het RIVM handhaaft dan ook haar richtlijnen t.a.v. mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is geconstateerd. Als mensen geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit één van deze gebieden echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Wij roepen klanten of medewerkers die zijn teruggekeerd uit één van de risicogebieden op om extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsklachten die verband kunnen houden met het coronavirus. Neem bij twijfel altijd contact op met de GGD West-Brabant (telefoon 085 078 56 17).

Actuele informatie
Wilt u meer weten over het virus zelf of hoe u met het virus omgaat? Op de website van het RIVM vind je de meest actuele informatie en veel gestelde vragen over het coronavirus. U kunt ook terecht op de website van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De situatie wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door GGD West-Brabant. Ook hier vindt u de laatste informatie over het coronavirus.